گلبهارملک

دریافت کد رهگیری اجاره نامه برای مستاجران رایگان شد

گلبهار ملک | نماینده وزارت راه و شهرسازی از رایگان شدن دریافت کد رهگیری اجاره نامه برای مستاجران ‌در سامانه ملی املاک و اسکان خبر داد. نماینده وزارت راه و شهرسازی گفت: دریافت کد رهگیری اجاره نامه برای مستاجران ‌در سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی رایگان شد. علیرضا مهلی، نماینده وزارت راه […]