گلبهارملک

آسفالت قسمت تعریضی پروژه پل امام رضا «ع»

در راستای پیشبرد یکی از شاخص ترین طرح‌های عمرانی گلبهار در حال انجام است؛ عملیات اجرای آسفالت قسمتی از جاده آسیایی مربوط به انحراف مسیر ، جهت تکمیل پل بولوار امام رضا «ع» جهت عریض کردن این جاده در حال انجام است. این پروژه با تلاش و کوشش مراحل عمرانی خود را طی می کند […]