گلبهارملک

تداوم عملیات اجرایی در پل ورودی گلبهار

پل ورودی گلبهار به عنوان یکی از ابرپروژه های این شهر در حال طی عملیات عمرانی خود است. پل ورودی گلبهار به عنوان یکی از ابرپروژه های این شهر در حال طی عملیات عمرانی خود است. پل ورودی گلبهار که به نام امام رضا«ع» شناخته می شود با تلاش دست اندرکاران ادامه ماموریت خود را […]