گلبهارملک

ادامه عملیات اجرایی و بتن ریزی فونداسیون پروژه ۹۴۲ واحدی

پروژه ۹۴۲ واحدی یا همان آسمان ۵ همچنان در مرحله بتن ریزی فونداسیون قرار داشته و مرحله به مرحله به سمت پایان و تکمیل فونداسیون پیش می رود. با هدف اطلاع مخاطبان طرح های نهضت ملی، آخرین وضعیت این پروژه در قالب گزارش تصویری قابل رویت است. لازم به ذکر است واحدهای ۹۰ متری این […]