گلبهارملک

معافیت عجیب برای مالیات خانه‌های خالی

به گزارش گلبهار ملک، اطلاعات ارائه شده از سوی سه ضلع متولی تنظیم بازار مسکن در حالی نشان‌دهنده بن‌‌بست اجرای مالیات انحرافی است که نسخه جدید قانون دریافت مالیات بر خانه‌های خالی، عملا غالب واحدهای مسکونی خالی از سکنه را از مالیات معاف کرده است. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد، بر اساس نسخه جدید قانون مالیات بر […]