گلبهارملک

پلمپ شش مرکز مشاوره املاک بدون پروانه کسب و متخلف در شهر گلبهار

به گزارش گلبهار ملک | در بازدید کارشناس اداره صمت و رییس اماکن گلبهار از مراکز مشاوره املاک این شهر، ۶ بنگاه مشاوره املاک بدون مجوز و متخلف پلمب شد. به گزارش گلبهار ملک | پلمپ شیش مرکز مشاوره : در بازدید کارشناس اداره صمت و رییس اماکن گلبهار از مراکز مشاوره املاک این شهر، […]