گلبهارملک
مسکن حمایتی در ایران

چرا پای مسکن حمایتی در ایران می‌لنگد؟

پروژه‌ مسکن‌های حمایتی در ایران در حالی روند ناموفقی را پشت سر می‌گذارد که در برخی کشورهای دیگر مانند آمریکا این طرح‌ها با وجود کاستی‌ها روندی مثبت را پشت سر گذاشته و قشر بزرگی از دهک‌های پایین اجتماع را صاحب خانه کرده‌اند. مسکن‌های حمایتی در ایران هیچگاه سرنوشت خوبی نداشته‌اند. این پروژه‌ها که غالبا در […]