گلبهارملک

افزایش اجاره بها در گلبهار؛ بر اثر هجوم مستاجران مشهدی

گلبهارملک | افزایش اجاره بها طی سال‌های اخیر و همچنین دیگر عوامل اقتصادی موجب شده است که بسیاری از مستاجران مشهدی که قادر به پرداخت اجاره بها در مشهد نیستند به گلبهار مهاجرت کنند. افزایش اجاره‌بها در سال های گذشته همواره سبب می شد بسیاری از مستاجران مشهدی که قادر به تامین هزینه های اجاره در محل سکونت خود نبودند، مجبور شوند یا خانه […]