گلبهارملک
گلبهار ملک | ۳۰۰ هزار خانه خالی به سازمان مالیات معرفی شد

۳۰۰ هزار خانه خالی به سازمان مالیات معرفی شد

گلبهار ملک | سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سامانه املاک و اسکان خود اظهاری نکرده بودند که با هماهنگی ستاد اقتصادی دولت به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌ایم. به گزارش گلبهارملک؛ ابوالفضل نوروزی گفت: یک میلیون خانه خالی شناسایی اولیه شده است که این واحدها خالی […]