گلبهارملک
اجرای طرح قطار سریع السیر مشهد _ گلبهار _ چناران نیاز به تامین اعتبار دارد

اجرای طرح قطار سریع السیر مشهد – گلبهار – چناران نیاز به تامین اعتبار دارد

اجرای طرح قطار سریع السیر مشهد – گلبهار – چناران نیاز به تامین اعتبار دارد . معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: اجرای طرح قطار سریع السیر مشهد- گلبهار نیاز به تامین اعتبار دارد که اتخاذ تدابیر لازم برای این حوزه در دستور کار قرار گرفته است. جمعه […]