گلبهارملک
فراخوان واگذاری زمین در گلبهار

فراخوان واگذاری زمین در گلبهار به مناسبت هفته دفاع مقدس

شرکت عمران شهر جدید گلبهار، با صدور یک فراخوان نسبت به واگذاری زمین در این شهر اقدام نموده است. به گزارش گلبهارملک، شرکت عمران شهر جدید گلبهار به مناسبت هفته دفاع مقدس، آگهی فراخوان واگذاری زمین در شهر جدید گلبهار با شرایط خاص به شرح ذیل را منتشر نموده است.  – ردیفهای ۱۴ و ۱۵: […]

فراخوان واگذاری زمین گلبهار
خواندنی ها و مطالب مربوط به فراخوان واگذاری زمین در گلبهار  را در مجله گلبهارملک بخوانید. فراخوان واگذاری زمین گلبهار را در سایت گلبهار ملک ببینید.