گلبهارملک

استمرار اجرای فونداسیون پروژه۲۶۲ واحدی نهضت ملی مسکن در گلبهار

این پروژه در ۴ بلوک و ۹ سقف در نظر گرفته شده که مراحل عمرانی خود را طی می کند. این پروژه در ۴ بلوک و ۹ سقف در نظر گرفته شده که مراحل عمرانی خود را طی می کند. این پروژه یا همان آسمان ۴ یکی دیگر از پروژه های طرح بزرگ نهضت ملی […]

ادامه عملیات اجرایی پروژه ۱۷۶ واحدی نهضت ملی مسکن در گلبهار

آخرین وضعیت این پروژه که به آسمان ۱۷ شناخته شده و در محله ۱۷ قرار دارد آخرین وضعیت این پروژه که به آسمان ۱۷ شناخته شده و در محله ۱۷ قرار دارد در گزارش تصویری قابل مشاهده است. در این پروژه نیز برای هر واحد مساحتی بالغ بر ۹۰ متر درنظر گرفته شده است.

عملیات اجرایی فونداسیون پروژه ۹۴۲ واحدی در گلبهار ادامه دارد

عملیلت اجرایی پروژه ۹۴۲ واحدی نهضت ملی مسکن یا همان آسمان ۵ در مرحله اجرای فونداسیون قرار دارد. عملیلت اجرایی پروژه ۹۴۲ واحدی نهضت ملی مسکن یا همان آسمان ۵ در مرحله اجرای فونداسیون قرار دارد.این پروژه در زمینی به مساحت ۳۶ هزار و ۲۵۰ مترمربع توسط شرکت مرمر بتن در گلبهار احداث خواهد شد […]

استمرار عملیات اجرایی یک مدرسه ۹ کلاسه در گلبهار

در راستای برقراری عدالت آموزشی و در جهت رفع کمبودهای این حوزه، عملیات اجرایی مدرسه ۹ کلاسه ای که درمحله ۱۷ گلبهار واقع شده، همچنان به قوت خود ادامه دارد. در راستای برقراری عدالت آموزشی و در جهت رفع کمبودهای این حوزه، عملیات اجرایی مدرسه ۹ کلاسه ای که درمحله ۱۷ گلبهار واقع شده، همچنان […]

۵ تعاونی مسکن در گلبهار تعیین تکلیف شدند

در ادامه ساماندهی تعاونی های مسکن مهر در گلبهار تعداد ۵ تعاونی دیگر نیز تعیین تکلیف و مجموعا ۱۵ تعاونی ساماندهی شدند. در ادامه ساماندهی تعاونی های مسکن مهر در گلبهار تعداد ۵ تعاونی دیگر نیز تعیین تکلیف و مجموعا ۱۵ تعاونی ساماندهی شدند. به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید گلبهار، در راستای […]

استمرار عملیات اجرایی پروژه ۳۸۲ واحدی نهضت ملی مسکن در گلبهار

عملیات اجرایی پروژه ۳۸۲ واحدی نهضت ملی مسکن در شهر گلبهار به قوت خود ادامه دارد. عملیات اجرایی پروژه ۳۸۲ واحدی نهضت ملی مسکن در شهر گلبهار به قوت خود ادامه دارد. این پروژه در زمینی به مساحت تقریبی ۲۱ هزار و ۹۸۶ متر مربع احداث خواهد شد که برای هر واحد ۹۰ متر مربع […]

اجرای عملیات فونداسیون پروژه۲۱۸ واحدی نهضت ملی مسکن در گلبهار

عملیات عمرانی پروژه ۲۱۸ واحدی نهضت ملی مسکن در مرحله اجرای عملیات فونداسیون قرار دارد. عملیات عمرانی پروژه ۲۱۸ واحدی نهضت ملی مسکن در مرحله اجرای عملیات فونداسیون قرار دارد. این پروژه که به اسم آسمان ۱۲ شناخته می شود توسط شرکت ساب نیرو در حال ادامه عملیات عمرانی خود است. لازم به ذکر است […]

آماده سازی پروژه ۱۸۱۶ واحدی گلبهار برای اجرای فونداسیون

پروژه ۱۸۱۶ واحدی نهضت ملی مسکن در گلبهار در حال آماده سازی برای اجرای فونداسیون است. این پروژه ۱۸۱۶ واحدی نهضت ملی مسکن توسط قرارگاه امام حسن مجتبی «ع» در مساحتی بالغ بر ۷۰ هزار متر مربع (ع)در حال انجام است.آخرین وضعیت این پروژه یا همان آسمان ۱۳.۱۴.۱۵ گلبهار در قالب گزارش تصویری قابل مشاهده […]

اینجا در گلبهار نبض پروژه های عمرانی می زند؛

گلبهار ملک | ادامه عملیات اجرای اسکلت و سقف پروژه ۱۲۵۷ آسمان ۶ و ۷ واحد نهضت ملی مسکن ادامه عملیات اجرای اسکلت و سقف پروژه ۱۲۵‪۷ آسمان ۶ و ۷ واحدی نهضت ملی مسکنبرای هر واحد این پروژه متراژ ۹۰ متر اختصاص خواهد یافت و پس از تکمیل در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. […]

عملیات اجرایی بتن ریزی سقف اول و اسکلت پروژه ۲۱۳ واحدی نهضت ملی مسکن در گلبهار

عملیات اجرایی پروژه ۲۱۳ واحدی نهضت ملی مسکن یا همان آسمان ۱۰ در مرحله بتن ریزی سقف اول و اسکلت قرار دارد. عملیات اجرایی بتن ریزی سقف اول و اسکلت پروژه ۲۱۳ واحدی نهضت ملی مسکن در گلبهار عملیات اجرایی پروژه ۲۱۳ واحدی نهضت ملی مسکن یا همان آسمان ۱۰ در مرحله بتن ریزی سقف […]