گلبهارملک
مسکن ملی

الزام دستگاه‌ها به بازگرداندن اراضی بلااستفاده برای طرح اقدام ملی مسکن

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در جلسه شورای مسکن شهرستان کاشمر (قرارگاه اجرایی نهضت ملی مسکن) گفت: در چند سال اخیر به علت تورم و شرایط اقتصادی سودجویی و بورس‌بازی‌هایی در حوزه معاملات مسکن به وجود آمد که خانواده‌هایی نیز از این موضوع متاثر شدند.  عبدالمجید نژادصفوی گفت: اکنون بستر‌های لازم فراهم شده […]