گلبهارملک

۵ تعاونی مسکن در گلبهار تعیین تکلیف شدند

در ادامه ساماندهی تعاونی های مسکن مهر در گلبهار تعداد ۵ تعاونی دیگر نیز تعیین تکلیف و مجموعا ۱۵ تعاونی ساماندهی شدند. در ادامه ساماندهی تعاونی های مسکن مهر در گلبهار تعداد ۵ تعاونی دیگر نیز تعیین تکلیف و مجموعا ۱۵ تعاونی ساماندهی شدند. به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید گلبهار، در راستای […]