گلبهارملک

اجرای عملیات آسفالت و زیر سازی خیابان گلستان گلبهار

طی چند روز اخیر شرکت عمران شهر جدید گلبهار خبری را منتشر کرد. سرپرست شرکت عمران گلبهار: در راستای خدمات اجتماعی و جهادی و افزایش رضایتمندی شهروندان ، اجرای عملیات آسفالت و زیر سازی خیابان گلستان گلبهار انجام شد. که این عملیات با اعتباری بالغ بر ۱۰میلیاردریال توسط شرکت عمران انجام شد ، هزینه داشته […]