گلبهارملک
گلبهارملک

بسته رایگان معرفی مشاغل (محدود)

رایگان 90 روز
با این بسته می‌توانید کسب و کار خود در حوزه املاک و ساختمان را در گلبهارملک آگهی کنید. تبلیغ شما به صفحه گوگل هم وارد خواهد شد.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1 آگهی

بسته اقتصادی معرفی مشاغل

49,000تومان 180 روز
مشاغل حوزه املاک و ساختمان می‌توانند با دریافت این بسته به مدت شش ماه یک تبلیغ شغل خود را در گلبهارملک منتشر کنند و از گوگل ورودی دریافت کنند و همچنین پروفایل اختصاصی داشته باشند.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 1 آگهی

بسته حرفه‌ای معرفی مشاغل

199,000تومان 365 روز
مشاغل حوزه املاک و ساختمان می‌توانند با دریافت این بسته به مدت یک سال تبلیغ شغل خود را در گلبهارملک منتشر کنند. همچنین در این زمان می‌توانند 10 مورد از محصولات خود را نیز در سایت آگهی نمایند. (تمام آگهی‌ها به گوگل وارد می‌شوند.)
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 11 آگهی

بسته رایگان آگهی ملکی

رایگان 30 روز
مالکین، مشاورین املاک و شرکت‌های ساختمانی می‌توانند برای آگهی کردن موارد خرید، فروش، رهن و اجاره خود از این بسته استفاده نمایند.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 3 آگهی

بسته اقتصادی آگهی‌های ملکی

29,000تومان 90 روز
این بسته برای مشاورین املاک مناسب است. شما علاوه بر داشتن پروفایل، می‌توانید 9 مورد ملکی در مدت 90 روز در سایت گلبهارملک آگهی کنید.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 9 آگهی

بسته حرفه‌ای آگهی‌های ملکی

69,000تومان 180 روز
این بسته برای شرکت‌های مهندسی، ساختمانی و مشاورین املاک مناسب است. شما علاوه بر داشتن پروفایل، می‌توانید 25 مورد ملکی در مدت 180 روز در سایت گلبهارملک آگهی کنید.
صفحه پروفایل نمایش اطلاعات تماس ثبت آگهی تعداد آگهی: 24 آگهی