گلبهارملک
روستاهای گلبهار
گلبهارملک | منظور از این دسته بندی مواردی ملکی است که در روستاهای و بخش های شهرستان گلبهار (بجز خود شهر گلبهار) قرار دارند. املاک مربوط به مناطقی همچون گلمکان، نوبهار، کاهو، محسن آباد، به‌آباد،خیج، فریزی، سرآسیاب و... در این دسته بندی قرار می گیرند.