گلبهارملک
محله۲گلبهار (پرند)

گلبهارملک | آگهی‌های ملکی خرید، فروش و رهن و اجاره در محله ۲ گلبهار (پرند) را در سایت گلبهارملک ببینید.خیابان‌های رسام، ترنج، جامی و... جزو محله دو گلبهار (پرند) هستند.