گلبهارملک
شهرستان شدن گلبهار

گلبهار شهرستان شد

گلبهارملک | مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان رضوی گفت: با تصویب کمیسیون سیاسی- دفاعی هیات دولت بخش گلبهار در این استان به شهرستان ارتقا یافته است. محمدعلی نبی پور افزود: این شهرستان دارای دو بخش مرکزی و گلمکان است که مرکز این شهرستان، شهر گلبهار و مرکز بخش گلمکان نیز شهر […]